Grafisk profil for et grafisk enkeltmannsforetak

JAA DESIGN hadde behov for en ny profil da firmaet startet opp. Enkelhet, direkthet, modernitet og lekenhet er stikkordene vi brukte for å få frem det unike ved JAA design, som nettopp er et lite grafisk firma med ukompliserte kundeprosesser. Sterk fargebruk og tydelighet er med på å understreke firmaets kjernevirksomhet som er design og produksjon av grafiske papirprodukter.

Visuelle virkemidler

Enkelhet, direkthet, modernitet, lekenhet

Funksjon

Tydelig, ukomplisert, lett fungerende

Sluttprodukt

En aktør som følger med i tiden

"Jeg fikk en grafisk profil i tråd med slik jeg ønsker at mitt firma skal fremstå"

Jørn Andersen / JAA DESIGN