Grafisk profil for grafisk bedrift

JAA DESIGN hadde behov for en ny profil da firmaet startet opp. Enkelhet, modernitet og lekenhet er stikkordene vi brukte for å få frem det unike ved JAA design. Sterk fargebruk og tydelighet er med på å understreke firmaets kjernevirksomhet, som er design og produksjon av grafiske produkter.

Visuelle virkemidler

Enkelhet, modernitet, lekenhet

Funksjon

Tydelig, ukomplisert, lett fungerende

Sluttprodukt

En moderne aktør i markedet

"Jeg fikk en grafisk profil i tråd med slik jeg ønsker at mitt firma skal fremstå"

Jørgen Andersen / JAA DESIGN