Farger i spiserom

"Meningen med kunst er å børste dagliglivets støv fra sjelen" - Pablo Picasso