Farger i venteværelser

"De reneste og mest omtenksomme sjeler er de som elsker farger mest" - John Ruskin