Tekstbudskap og visuell identitet for Hverdagstreneren

"Fra go'stolen til go'formen", ble Hverdagstreneren sin slogan. Hverdagstreneren er et lavterskeltilbud til mennesker som sliter med å komme seg over den berømte dørstokkmila. Visuelle virkemidler ble derfor illustrerende og samtidig piktogramaktig mht å vise nettopp prosessen med å komme seg gradvis i form. Vi ønsket at symbolbruk i logo ikke skulle virke avskrekkende, men sympatisk og innbydende.

Visuelle virkemidler

Piktogram, illustrerende, røft

Funksjon

Forklare tjenesten, ikke virke avstrekkende

Sluttprodukt

En aktør som tilbyd lavterskeltjenester, men som allikevel fremstår kul

"Jeg har fått gode tilbakemeldinger på både logo og helhetlig profil. Jeg er svært fornøyd."

Øyvind Kvernen / Hverdagstreneren AS