Tekst og visuell identitet for Hverdagstreneren

"Fra go'stolen til go'formen". Dette ble Hverdagstreneren sitt slagord. Hverdagstreneren er et lavterskeltilbud til folk som sliter med å komme seg over den berømte dørstokkmila. Visuelle virkemidler ble derfor illustrerende og samtidig piktogramaktig mht å vise prosessen med å komme seg i form. Vi ønsket at symbolbruk i logo ikke skulle virke avskrekkende, men sympatisk og inkluderende.

Visuelle virkemidler

Piktogram, illustrasjoner, røft

Funksjon

Forklare tjenesten, ikke virke avstrekkende

Sluttprodukt

En aktør som tilbyr lavterskeltjenester, men som allikevel fremstår som kul

"Jeg har fått gode tilbakemeldinger på både logo og helhetlig profil. Jeg er svært fornøyd."

Øyvind Kvernen / Hverdagstreneren AS