Norskt kildevann i Quatar med et rent uttrykk

3D-design (av flaske), markedsføring av produktet, samt design av etiketter til flasken. Rent, men informativt med bilde av området der Jotunheim kilde ligger. Korken har Quatar-fargene, etter kundens eget ønske. Flasken har verdenskartet øverst på flasken, ettersom hele verden er tenkt som ettterhvert mulig marked for dette produktet.

Visuelle virkemidler

Norskt, rent, geografi

Funksjon

Selge norskt kildevann i Quatar, og dernest i resten av verden

Sluttprodukt

En aktør med ønske om å nå fremme Norge og norsk kildevann i Quatar

"Jeg er fornøyd med samarbeidet og resultatet. Mine kunder i Quatar responderte positivt på testflasken som ble laget i forbindelse med Jotunheim kildevann"

Mustafa Abulhassan /Jotunheim kildevann AS