Coaching

Coaching er en målrettet samtale mellom oss og dine medarbeidere. Målsetningen er alltid at både gruppen og den enkelte medarbeider skal utvikle sin tenke-, være- og læremåte i form av betydelig bedring i utførelsen av eget arbeid, i form av effektivitet, måloppnåelse, egen opplevelse av suksess og generell tilfredshet. Vi jobber en-til-en eller i grupper og har mangeårig erfaring i å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov.

<

Reklame kommunikasjon design illustrasjon